Affrezen chape en tegellijm

Door het gebruik van vloerisolatie, vloerverwarming,… is het niet meer zo evident of aan te raden om de vloeropbouw volledig uit te breken voor het plaatsen van een nieuwe vloerbekleding.

Daarom zijn wij ons gaan richten op het zo goed als stofvrij verwijderen van tegellijm / chape.

Door middel van schuren kunnen wij op een heel vlotte en zo goed als stofvrije manier alle lijmresten verwijderen van de chape, zonder het niveau van de chape aan te passen en met een vlak resultaat.

Is de nieuwe vloerbekleding dikker dan de vorige, dan kan u ook op onze diensten rekenen om de chape tot op gewenst niveau te gaan affrezen. Dit kan gaan van 1 mm tot aan 4 cm per freesstap. Het affrezen van chape kan ook toegepast worden om oneffenheden weg te werken.

Omgekeerd kan ook, indien de nieuwe vloerbekleding dunner is dan de vorige, kunnen wij een cementgebonden gietvloer voorzien op de chape zodat de nieuwe vloerbekleding er op kan geplaatst worden.

Toepassing :

  • Uitvlakken grote hoogteverschillen
  • Verwijderen tegellijm
  • Verwijderen te veel aan chape om plaats te maken voor nieuwe vloerbekleding

Voordelen :

  • Zo goed als stofvrij
  • Geen schadelijke uitlaatgassen
  • Geen/minder kans op beschadigingen aan de ondergrond of aan ondergrondse leidingen dan bij het verwijderen met een breekhamer
  • U hoeft geen nieuwe chape te plaatsen
  • Kostenbesparend
  • U verliest geen weken aan tijd om de ondergrond/chape te laten uitdrogen
  • ’s Anderendaags kan de nieuwe vloerbekleding geplaatst worden of kan er een nieuwe toplaag gegoten worden op beton