Groeven

Wordt vooral aangewend bij veebedrijven om het betonoppervlakte of de stalroosters op te ruwen.

Groeven kan daarnaast ook op opritten of wandelpaden gebruikt worden om een antislip te bekomen. Dit gebeurt op dezelfde manier als schaven, enkel worden hier de zaagbladen die op de machine gemonteerd worden voorzien van een afstandsring.

Onder groeven verstaan we dus het aanbrengen van zaagsneden op een afstand van enkele mm van elkaar.