Affrezen beton

Frezen is het verwijderen van de toplaag van beton of chape. Afhankelijk van de hardheid van de ondergrond kunnen wij affrezen van 1 mm tot 1 – 2 – 3 – … cm per freesstap.

Het frezen van beton / chape wordt toegepast om oneffenheden weg te werken en slechte oppervlaktes te verwijderen of om het vloerniveau te verlagen.

Toepassing :

 • Uitvlakken grote hoogteverschillen
 • Verwijderen epoxy
 • Opruwen/antislip maken van ondergrond
 • Verwijderen toplaag uitgeregend beton
 • Verwijderen te veel aan beton om plaats te maken voor nieuwe vloerbekleding
 • Verwijderen van loskomende toplaag om deze nadien terug te voorzien van nieuwe toplaag

Voordelen :

 • Zo goed als stofvrij
 • Geen schadelijke uitlaatgassen
 • Geen/minder kans op beschadigingen aan de ondergrond of aan ondergrondse leidingen dan bij het verwijderen met een breekhamer
 • U hoeft geen nieuwe beton te plaatsen
 • U verliest geen weken aan tijd om de ondergrond te laten uitdrogen
 • ’s Anderendaags kan de nieuwe vloerbekleding geplaatst worden of kan er een nieuwe toplaag gegoten worden op beton